Art contemporain, peintures – sculptures à la galerie Racines, Bruxelles, 1966

Een daad is ongetwijfeld ook het werk van Jo Rome, uit Horion-Hozémont, die in de galerie Racines een reeks werken tentoonstelt die het midden houden tussen beeldhouw- en schilderkunst. Hij wendt hierbij uitsluitend gebogen vormen aan, die bij middel van glazende en gekleurde polyester, waarmee ze bedekt zijn, aan mekaar gesmolten blijven. De werkwijze is dus alleszins van onze tijd en wel een merkwaardig experiment, temeer omdat het zeer fraaie constructies mogelijk maakt.

Jo Rome is ook in zijn onderwerpen tijdgebonden, terwijl hij zich laat leiden door de uiterlijk waarneembare wereld die hij met bekwame fantasie en beeldend vermogen nieuwe gestalte geeft. Het zijn meestal feiten van onze tijd die hem tot herscheppende daad brengen, zoals de « mensfusee », de « T.V. », een « speleoloog », een « oefening van ruimtevaarder », maar tevens ook meer dichterlijke onderwerpen, zoals een « zandkasteel ». Hier hebben wij te doen met een nog jong kunstenaar, die ongetwijfeld talent bezit.

Traduction:

Un acte est sans aucun doute l’œuvre de Jo Rome, de Horion-Hozémont, qui, dans la Galerie racine, présente une série d’œuvres au croisement entre la sculpture et la peinture. Il emploie exclusivement des formes courbes, qui, au moyen de polyester transparent et coloré, avec lequel ils sont couverts, restent fusionnés ensemble. Le processus est donc tout à fait de notre temps et offre une expérience remarquable, d’autant qu’il permet des structures très fines.

Jo Rome est également dans ses sujets temporels comme il est guidé par le monde visible de l’extérieur, il donne une nouvelle forme avec l’imagination habile et la puissance expressive. Ils sont pour la plupart des faits de notre temps à l’acte recréatif que les «mensfusee» la « T.V. » un «Spéléologue», un «exercice de cosmonaute», mais aussi encore plus poétique des sujets, tels que «château de sable». Ici, nous avons affaire à un jeune artiste, qui possède sans aucun doute du talent.

Share
Share